Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

icetea123
19:31
4258 45cc
Reposted fromtress tress viaifyouleave ifyouleave
icetea123
19:29
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałeś(aś), więc jeśli widzisz, że ktoś do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli...
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via2708 2708
icetea123
19:25
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— K. Wołyniec
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth

September 29 2017

icetea123
22:26
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
icetea123
22:24
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacappaque cappaque
icetea123
21:49
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
icetea123
21:48
3000 934c
Reposted frompulperybka pulperybka vianiskowo niskowo
icetea123
21:22
0639 4d44 500
icetea123
21:18
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
icetea123
20:38
3654 4732 500
~~~Bob Marley
Reposted fromstormymind stormymind vianiskowo niskowo
icetea123
20:36
9387 8416 500
Reposted frombiru biru vianiskowo niskowo
icetea123
20:35
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vianiskowo niskowo

September 11 2017

21:35
icetea123
21:28
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds viakhal khal
21:27

September 09 2017

icetea123
18:36
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero vianiskowo niskowo
icetea123
18:35
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel

September 06 2017

icetea123
20:07

Masz prawo czuć to,co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy i nie musisz się z niczego tłumaczyć.

Przed nikim.

Z wyjątkiem samej siebie.

Ponieważ to TY podejmujesz decyzje o tym jak będzie wyglądało Twoje życie i to Ty je żyjesz.

— Beata Pawlikowska
Reposted fromtinks tinks vianiemaproblemu niemaproblemu

August 22 2017

icetea123
15:52
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
icetea123
15:51
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl