Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

icetea123
19:05
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney

June 28 2017

icetea123
20:48
icetea123
16:03
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
icetea123
16:02
5148 bd6e 500
"Cała prawda o mężczyznach" - Ian K. Smith
Reposted fromaggape aggape viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

June 26 2017

icetea123
21:26
icetea123
21:25
icetea123
21:25
1045 01ae

June 01 2017

icetea123
20:31
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viawasteland wasteland
icetea123
20:31
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viaataga ataga
20:29
2459 696a 500

May 30 2017

icetea123
21:35
5665 d5b3 500
Reposted fromoll oll viaknowyourworth knowyourworth

May 29 2017

icetea123
22:05
5386 0554 500
icetea123
22:03
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras vianiskowo niskowo
icetea123
22:02
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth vianiskowo niskowo
icetea123
22:00
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianiskowo niskowo
icetea123
21:59

„Czas oczekiwania może się okazać niezmiernie ciężki, jeśli nie pokładasz nadziei w Panu. Oczekiwanie może trwać chwilę, albo całą wieczność. Jednak kiedy już spotkasz tę właściwą osobę, przekonasz się, że warto było czekać. Bądź cierpliwa”.

— zanim kiedykolwiek powiem TAK
Reposted frommysoul mysoul vianiskowo niskowo
icetea123
21:58
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadusz dusz
icetea123
19:40
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
icetea123
19:35
Reposted frommuladhara muladhara viacyronis cyronis
icetea123
19:30
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaheroine88 heroine88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl